Гаранция и сервиз

Гаранция и процес на примане и сервизиране:

 1. Гаранционен срок
  Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка на поръчката. Гаранционният срок на всички наши продукти е 2 години. Гаранцията не се отнася за консумативите на продукта. Ако продуктът съдържа батерии, то тяхната гаранция е 6 месеца. Гаранционните искове се отнасят само в случаите на дефектирали при производството части или дефект, причинен по време на доставка. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно гаранционните условия и инструкцията за експлоатация преди първата употреба на уреда, а след това стриктно да следвате указанията, в т.ч. за поддръжка и почистване на продуктите. Неспазването на указанията за поддръжка и почистване, опити за собственоръчна поправка на продукта или неправилна употреба спрямо потребителските инструкции, водят до отпадане на гаранцията.

 2. Процес на приемане на продукт и сервизиране
   - Ако желаете уредът Ви да бъде гаранционно сервизиран, моля, попълнете следната форма. Опишете симптомите на проблема възможно най-детайлно, за да ни помогнете с установяването му.
   - Няма нужда да да ни изпращате копие от гаранционната карта! Всеки продукт на MClimate има уникален номер за проследяване, с който е обвързана гаранцията. 
   - Моля, изпратете уреда до:
  бул. България 110
  секция В, Етаж 1
  София 1618, България
   - Моля, опаковайте уреда подходящо (препоръчително е да бъде с оригиналната си опаковка), тъй като спедиторските фирми не приемат ангажимент за евентуални механични повреди, причинени по време на транспорта.
   - В "забележка" на товарителницата, моля запишете номера на поръчката или имената/e-mail на направилия поръчката.
   - Моля, почистете уреда преди изпращане!
 3. Сервизиране на уреда
  След отстраняване на проблема, можете да получите продукта си лично в нашия офис или да Ви бъде доставен от спедиторска компания. Срокът за отстраняване на проблема е не повече от 30 календарни дни от датата на приемане на продукта, с изключение на случаите, когато изрично е уточнен друг срок. След изтичане на този срок, продуктът се счита за неподлежащ на сервизиране и ще бъде заменен с нов. 

Горди сме да кажем, че постигнахме среден срок за гаранционно обслужване 8 календарни дни през 2018 и 2019 година!

Сравнение на продукти